Magnar Åm, composer. Performances, biography, photo, list of works, own texts, comments, sound samples on mp3.

(The pronounciation of the Å is like a long latin O, like in SCHOLA, or in English like the AW in DAWN)

In case you should want me to write a piece for your ensemble,
please take contact, and I will be happy to consider it. I can
also help with finding full financial support for the commission.

I tilfelle du skulle ynskje at eg skriv eit verk for ditt ensemble,
ta kontakt, og eg vil med glede sjå om eg kan ta det på meg.
Eg kan også hjelpe til med å finne fullfinansiering av bestillinga.

Photo (jpg):
Photo
Biography
List of works, discography, sound samples
Own texts and work-comments
Upcoming performances
(If you are planning to perform one of my pieces, I would be glad
to include it in these listings. Please send me a mail about it.)

Downloadable sound files
Works developing

More about Norwegian contemporary
music on

The National Library
Please feel free to contact me.

Bilde (jpg):
Bilde
Biografi
Verkliste, diskografi, lydeksempel
Eigne tekstar og verkkommentarar
Komande framføringar
(Har du planar om å framføre eitt av mine verk, tek eg det
gjerne med i desse oversiktene. Send meg ein
mail om det i så fall.)
Nedlastbare lydfiler
Verk under arbeid

Meir om norsk samtidsmusikk hos
Nasjonalbiblioteket

Takk for besøket. Ta gjerne kontakt med meg.

Address: Vevendelvegen 46, 6102 Volda, Norway             
Telephone: (+47) 7007 7526
E-mail:
magnar (AT) magnaram (DOT) com

 

Oppdatert/Updated 12 January 2017
Magnar Åm